Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Digimarkkinointi Oy, (2486112-0)

Yliopistonkatu 20, 40100 Jyväskylä

puh. +358 (0)10 281 8281, asiakaspalvelu(at)digimarkkinointi.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niko Janne Oskari Lahtinen

Yliopistonkatu 20, 40100 Jyväskylä

puh. +358 (0)50 3200919, niko.lahtinen(at)digimarkkinointi.fi

3 Rekisterin nimi

Suomen Digimarkkinointi Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja-, prospekti- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaiden osalta asiakassuhteiden ylläpito. Henkilö- ja ostotietoja käsitellään lisäksi Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja markkinointia varten. Yhtiö voi toteuttaa henkilötietojen profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi. Tilauksen yhteydessä asiakkaalle luodaan automaattisesti käyttäjätili, jonka tiedot lähetetään sähköpostiin. Käyttäjätilin luominen on välttämätöntä kurssien toimivuuden kannalta. Omalle tililtä löytyvät tilaushistoria, ostetut kurssit, ladattavat tiedostot, salasanan hallinta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Yhtiön asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja tuotteiden ostamiseen liittyviä tietoja sekä asiakkaiden itse Yhtiölle tiedoksi antamaa tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten.

Yhtiömme käyttää ohjelmia, kuten Google Analyticsia. Käytön tavoitteena on parantaa verkkosivujemme käyttökokemusta. Lisätietoja siitä, kuinka Google Analytics käsittelee henkilötietojasi, on täällä.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset liikesuhteeseen perustuen. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin asiakkuus jatkuu ja rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

12. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivustomme tallentaa selaimeesi, kun vierailet verkkosivuillamme. Kun palaat sivustolle seuraavan kerran, evästeeseen tallennetut tiedot ilmoittavat sivustolle aiemmin tekemistäsi toimista.

Käytämme evästeitä apuna verkkosivujemme liikenteen analysoinnissa ja käyttäjäkokemuksen parantamisessa. Saatamme muun muassa tallentaa tietoja aiemmista vierailuistasi sivustollamme sekä tietoa sivuista, joita olet avannut.

Hyväksymällä evästeiden käytön sivustollamme hyväksyt myös sen, että keräämme tietoja vierailustasi. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä tässä tarkoituksessa, estä niiden käyttö selaimen asetuksissa. Voit myös poistaa tietokoneeseesi tallennetut evästeet milloin tahansa.

Vieritä ylös